Klass Familj Släkte Art Svenskt namn:

Antal: 1406
Sida: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
Klass Familj Släkte Art Svenskt namn  
Insecta Coenagrionidae Coenagrion hastulatum Spjutflickslända  
Insecta Coenagrionidae Coenagrion johanssoni Myrflickslända  
Insecta Coenagrionidae Coenagrion lunulatum Månflickslända  
Insecta Coenagrionidae Coenagrion pulchellum Mörk lyrflickslända got_photo_very_small.png
Insecta Coenagrionidae Enallagma cyathigerum Sjöflickslända got_photo_very_small.png
Insecta Coenagrionidae Erythromma najas Större rödögonflickslända got_photo_very_small.png
Insecta Coenagrionidae Erythromma viridulum Mindre rödögonflickslända  
Insecta Coenagrionidae Ischnura elegans Större kustflickslända got_photo_very_small.png
Insecta Coenagrionidae Ischnura pumilio Mindre kustflickslända got_photo_very_small.png
Insecta Cordulegastridae Cordulegaster boltonii Kungstrollslända got_photo_very_small.png
Insecta Corduliidae Cordulia aenea Guldtrollslända got_photo_very_small.png
Insecta Corduliidae Epitheca bimaculata Tvåfläckad trollslända  
Insecta Corduliidae Somatochlora arctica Mindre glanstrollslända  
Insecta Corduliidae Somatochlora flavomaculata Gulfläckad glanstrollslända  
Insecta Corduliidae Somatochlora metallica Metalltrollslända got_photo_very_small.png
Insecta Gomphidae Gomphus vulgatissimus Sandflodtrollslända got_photo_very_small.png
Insecta Gomphidae Onychogomphus forcipatus Stenflodtrollslända  
Insecta Hesperiidae Erynnis tages Skogsvisslare  
Insecta Hesperiidae Hesperia comma ssp comma Sliversmygare got_photo_very_small.png
Insecta Hesperiidae Ochlodes sylvanus Ängssmygare got_photo_very_small.png
Insecta Hesperiidae Pyrgus armoricanus Backvisslare  
Insecta Hesperiidae Pyrgus malvae Smultronvisslare got_photo_very_small.png
Insecta Hesperiidae Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare got_photo_very_small.png
Insecta Lestidae Lestes barbarus Vandrande smaragdflickslända  
Insecta Lestidae Lestes dryas Kraftig smaragdflickslända  
Insecta Lestidae Lestes virens Mindre smaragdflickslända  
Insecta Lestidae Sympecma fusca Vinterflickslända  
Insecta Libellulidae Leucorrhinia albifrons Pudrad kärrtrollslända  
Insecta Libellulidae Leucorrhinia caudalis Bred kärrtrollslända got_photo_very_small.png
Insecta Libellulidae Leucorrhinia dubia Myrtrollslända