Sländan - databas med tusentals foton av djur och växter inom Kristianstads och Bromölla kommuner.

Innehåller foton av ca 1400 arter.

Det är tillåtet att kopiera och använda bilderna om fotografens och databasens namn klart anges.

Databasen innehåller foton av områdets djur och växter och en kort beskrivning av artens förekomst och systematik. I första hand har vi valt foton tagna inom kommunerna.

För kärlväxter finns utbredningskartor från Lunds Botaniska Förenings bok "Floran i Skåne  Arterna och deras utbredning".

För häckfåglarna finns lokala utbredningskartor från Nordöstra Skånes Fågelklubbs tidning "Spoven". En stor fylld cirkel betyder säker häckning inom 5x5km rutan. Halvstor cirkel = Trolig häckning. Liten cirkel = Möjlig häckning.


Hur du använder Sländan:     

1. Välj fliken Sök (överst till vänster)  

2. Skriv in ett svenskt artnamn i rutan längst till höger. Klicka på knappen Sök, så får du fram en rad som handlar om arten. Klicka på miniatyrbilden längst till höger så får du fram sidan om arten.

3. Genom att klicka på miniatyrbilderna kan du byta bild i det stora bildfönstret. Genom att klicka på den stora bilden kan du se den i ännu större storlek i ett nytt fönster.

Alternativ: Man kan leta upp arterna genom att bläddra genom söksidorna. Arterna är grupperade systematiskt, men datorn ordnar arterna alfabetiskt inom respektive grupp. Man kan också söka riktat genom att skriva in vetenskapliga klass-, familj- eller släktnamn i respektive ruta.

Söksidornas ordningsföljd: Groddjur (Amphibia) sid 1, Fåglar (Aves)  sid 1-11, Fräkenväxter  sid 11, Ormbunksväxter sid 11-12, Sländor sid 12-14, Fjärilar sid 14-16, Blomväxter sid 16-45, Däggdjur sid 45-47, Barrträd sid 47-48, Kräldjur sid 48


Databasen drivs av Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Lunds Botaniska Förening med ekonomiskt stöd av Naturskyddsföreningen och Region Skåne. Datakonsult och server : Mixterdata

Om du vill hjälpa oss med bilder eller ställa frågor - Kontakt: Sven Birkedal (Fjärilar, sländor och orkideer)    sven.birkedal@mixmail.nu

Christer Neideman ( Fåglar, däggdjur, groddjur, kräldjur och övriga kärlväxter)      christerneideman@gmail.com