Klass Familj Släkte Art Svenskt namn:

Antal: 1423
Sida: 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Klass Familj Släkte Art Svenskt namn  
Mammalia Vespertilionidae Plecotus auritus Långörad fladdermus  
Mammalia Vespertilionidae Vespertilio murinus Gråskimlig fladdermus  
Pinopsida Cupressaceae Juniperus communis ssp. communis En got_photo_very_small.png
Pinopsida Pinaceae Larix decidua Europeisk lärk got_photo_very_small.png
Pinopsida Pinaceae Picea abies ssp. abies Gran got_photo_very_small.png
Pinopsida Pinaceae Pinus mugo Bergtall got_photo_very_small.png
Pinopsida Pinaceae Pinus sylvestris Tall got_photo_very_small.png
Pinopsida Taxaceae Taxus baccata Idegran got_photo_very_small.png
Reptilia Anguidae Anguis fragilis Kopparödla got_photo_very_small.png
Reptilia Colubridae Natrix natrix Snok got_photo_very_small.png
Reptilia Lacertidae Lacerta agilis Sandödla got_photo_very_small.png
Reptilia Lacertidae Zootoca vivipara Skogsödla got_photo_very_small.png
Reptilia Viperidae Vipera berus Huggorm got_photo_very_small.png