Klass Familj Släkte Art Svenskt namn:

Antal: 1423
Sida: 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
Klass Familj Släkte Art Svenskt namn  
Magnoliopsida Ericaceae Vaccinium myrtillus Blåbär got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Ericaceae Vaccinium oxycoccos Tranbär got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Ericaceae Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum Odon got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Ericaceae Vaccinium vitis-idaea Lingon got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Vårtörel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Euphorbiaceae Euphorbia esula Vargtörel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Revormstörel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Euphorbiaceae Euphorbia peplus Rävtörel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Euphorbiaceae Mercurialis perennis Skogsbingel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Anthyllis vulneraria got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Astragalus arenarius Sandvedel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Astragalus glycyphyllos Sötvedel got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Coronilla varia Rosenkronill got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Cytisus scoparius Harris got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lathyrus japonicus Strandvial got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lathyrus latifolius Rosenvial got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lathyrus linifolius Gökärt got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lathyrus palustris Kärrvial got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lathyrus pratensis Gulvial got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lathyrus vernus Vårärt got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lotus corniculatus Käringtand got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lotus pedunculatus ssp. uliginosus Stor käringtand got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Lupinus polyphyllus Blomsterlupin got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Medicago falcata Gullusern got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Medicago falcata * sativa Mellanlusern got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Medicago lupulina Humlelusern got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Medicago minima Sandlusern got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Medicago sativa Blålusern got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Melilotus alba Vit sötväppling got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Fabaceae Melilotus officinalis Sötväppling got_photo_very_small.png