Klass Familj Släkte Art Svenskt namn:

Antal: 1423
Sida: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
Klass Familj Släkte Art Svenskt namn  
Amphibia Bufonidae Bufo bufo Vanlig padda got_photo_very_small.png
Amphibia Bufonidae Bufo calamita Strandpadda got_photo_very_small.png
Amphibia Hylidae Hyla arborea Lövgroda got_photo_very_small.png
Amphibia Ranidae Rana arvensis Åkergroda got_photo_very_small.png
Amphibia Ranidae Rana dalmatina Långbensgroda got_photo_very_small.png
Amphibia Ranidae Rana temporaria Vanlig groda got_photo_very_small.png
Amphibia Salamandridae Triturus cristatus Större vattensalamander got_photo_very_small.png
Amphibia Salamandridae Triturus vulgaris Mindre vattensalamander got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Accipiter gentilis Duvhök got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Accipiter nisus Sparvhök got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Aquila chrysaetos Kungsörn got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Aquila clanga Större skrikörn got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Aquila heliaca Kejsarörn got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Aquila nipalensis Stäppörn got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Aquila pomarina Mindre skrikörn got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Buteo buteo Ormvråk got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Buteo lagopus Fjällvråk got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Circus aeruginosus Brun kärrhök got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Circus cyaneus Blå kärrhök got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Circus macrourus Stäpphök got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Circus pygargus Ängshök got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Haliaeetus albicilla Havsörn got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Milvus migrans Brun glada got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Milvus milvus Röd glada got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Pandion haliaetus Fiskgjuse got_photo_very_small.png
Aves Accipitridae Pernis apivorus Bivråk got_photo_very_small.png
Aves Aegithalidae Aegithalos caudatus Stjärtmes got_photo_very_small.png
Aves Alaudidae Alauda arvensis Sånglärka got_photo_very_small.png
Aves Alaudidae Eremophila alpestris Berglärka got_photo_very_small.png
Aves Alaudidae Galerida cristata Tofslärka got_photo_very_small.png