Klass Familj Släkte Art Svenskt namn:

Antal: 1423
Sida: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  
Klass Familj Släkte Art Svenskt namn  
Magnoliopsida Asteraceae Senecio nemorensis Parkstånds got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Senecio paludosus Gullstånds got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Senecio sylvaticus Bergkorsört got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Senecio vernalis Vårkorsört got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Senecio viscosus Klibbkorsört got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Senecio vulgaris Korsört got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Serratula tinctoria Ängsskära got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Solidago canadensis Kanadensiskt gullris got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Solidago gigantea ssp. serotina Höstgullris got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Solidago virgaurea ssp. virgaurea Gullris got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Sonchus arvensis var. arvensis Åkermolke got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Sonchus asper Svinmolke got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Sonchus oleraceus Kålmolke got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Sonchus palustris Strandmolke got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Tanacetum parthenium Mattram got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Tanacetum vulgare Renfana got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Telekia speciosa Strålöga got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Tragopogon pratensis ssp. pratensis Ängshaverrot got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Asteraceae Tussilago farfara Hästhov got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Balsaminaceae Impatiens glandulifera Jättebalsamin got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Balsaminaceae Impatiens noli-tangere Springkorn got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Balsaminaceae Impatiens parviflora Blekbalsamin got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Berberidaceae Berberis vulgaris Berberis got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Betulaceae Alnus glutinosa Klibbal got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Betulaceae Alnus incana var. incana Gråal got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Betulaceae Betula pendula Vårtbjörk got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Betulaceae Betula pubescens ssp. pubescens Glasbjörk got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Boraginaceae Anchusa arvensis Fårtunga got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Boraginaceae Anchusa officinalis Oxtunga got_photo_very_small.png
Magnoliopsida Boraginaceae Asperugo procumbens Paddfot got_photo_very_small.png